τιμωρία

Category: τιμωρία
τιμωρία
Διαβάσαμε όλα τα βιβλία που μας σύστησαν, συζητήσαμε με γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς που εμπιστευόμαστε, εφαρμόσαμε κατά γράμμα όλες τις συμβουλές με τις οποίες νομίσαμε ότι θα μεγαλώναμε το παιδί μας με αγάπη, ευτυχία και ηρεμία για όλη την οικογένεια.
τιμωρία
Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναθεωρούνται και αλλάζουν διαρκώς και ό,τι οι γονείς μας μπορεί να αντιμετώπιζαν σαν δεδομένο, σήμερα ίσως το απορρίπτουμε χωρίς δεύτερη σκέψη.
τιμωρία
Στην προσπάθειά τους να θέσουν κάποια όρια μέσα στην οικογένεια, οι γονείς χρησιμοποιούν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, έρχονται όμως και κάποιες στιγμές που η τιμωρία μοιάζει αναπόφευκτη.