3 λέξεις για την γκρίνια

Category: 3 λέξεις για την γκρίνια
πρώτη λέξη μπαμπάς
Τα λατρεύετε, μας το αποδεικνύετε κάθε φορά με τη συμμετοχή σας, κι εμείς απολαμβάνουμε όσο τίποτα τις απαντήσεις σας! Το BOOM ρώτησε κι εσείς απαντήσατε... 
3 λέξεις για την γκρίνια
Οι γονείς πρέπει να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι τα παιδιά τους κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο θα γκρινιάξουν. Ίσως επειδή είναι κουρασμένα ή επειδή για μια φορά δεν υποκύψατε στο χατίρια τους, εκείνα θα αντιδράσουν και όχι με τον καλύτερο τρόπο.