Εκπαιδευτήρια Γείτονα: Γιατί να τα επιλέξετε για το παιδί σας;

Εύα Ανυφαντή
Sun, 21/03/2021 - 17:13

Επειδή το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, και ειδικά όταν πρόκειται για τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, όπου η εκπαίδευση είναι ανθρωποκεντρική, τότε, καλύτερα να απαντήσουν στην ερώτηση οι ίδιοι οι άνθρωποι του σχολείου. Εκείνοι που θα υποδέχονται το παιδί σας κάθε πρωί, θα είναι δίπλα του σε κάθε του πρόβλημα και θα το οδηγήσουν στο μαγικό ταξίδι προς τη γνώση που τώρα ξεκινάει...

boom_γείτονας

Ειρήνη Παλαιοκρασσά, Διευθύντρια Νηπιαγωγείου – Παιδικού Σταθμού

Στο σχολείο μας έχουμε δημιουργήσει για τους μαθητές μας ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον με γνώμονα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, το οποίο ενισχύει την έμφυτη περιέργεια των παιδιών. Με κύρια μέσα το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση, επιδιώκουμε την κατάκτηση της γνώσης και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους. Με σεβασμό στον ατομικό ρυθμό μάθησης του κάθε παιδιού, οι έμπειρες δασκάλες προσχολικής αγωγής και οι δασκάλες ειδικοτήτων σε Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρικό Παιχνίδι, Κολύμβηση και Κινητική Αγωγή αναπτύσσουν προγράμματα με έμφαση στις τέχνες και τον πολιτισμό, στην καλλιέργεια των κινητικών τους δυνατοτήτων, στη μύησή τους στον κόσμο του αθλητισμού, στη διαμόρφωση της οικολογικής τους συνείδησης, στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εθελοντικής δράσης και προσφοράς. Παράλληλα, τα παιδιά ήδη κατά τη φοίτησή τους στον Παιδικό Σταθμό, έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα Αγγλικά μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα. Πολύτιμη είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τη σύμβουλο-ψυχολόγο με στόχο την ένταξη των παιδιών στη σχολική τάξη και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του σχολείου μας με τα περίπου 150 διαφορετικά είδη φυτών προσφέρεται για ποικίλες δράσεις και βιωματικά προγράμματα που πραγματοποιούνται έξω από τα όρια της σχολικής τάξης, προάγοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το πρόγραμμα «Εργαστήρι της Φύσης» κατά το οποίο διάφορες δραστηριότητες των παιδιών όπως κατασκευές, παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών, φύτεμα και φροντίδα φυτών συνδέονται με τη φύση και πραγματοποιούνται σε αυτή. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά εξερευνούν τη φύση, παρατηρούν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους, καλλιεργούν τις κινητικές δεξιότητές τους, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται. Παράλληλα, οι μαθητές μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής» όπου μέσα από παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα καθώς και μέσω εκπαιδευτικού και διαδραστικού ψηφιακού υλικού, δραστηριοποιούνται αναπτύσσοντας δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η υπευθυνότητα, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, ο αυτοέλεγχος. Τέλος, στο Νηπιαγωγείο εφαρμόζονται προγράμματα που επιδιώκουν την ομαλή μετάβαση των παιδιών στην πρώτη δημοτικού.

boom_γείτονας

Μαριάνθη Σιδερή, Διευθύντρια Δημοτικού

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού… όπου το μάθημα γίνεται παιχνίδι και το παιχνίδι εργαλείο μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων ζωής:

Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας:

  • 1. κατακτούν τους κώδικες ανάγνωσης, γραφής και αρίθμησης
  • 2. διδάσκονται την αγγλική γλώσσα 5 ώρες εβδομαδιαίως σε δωδεκαμελή τμήματα
  • 3. προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης ημέρας στο σχολείο
  • 4. αθλούνται στον στίβο, τα γήπεδα, το κλειστό γυμναστήριο
  • 5. κολυμπούν 1 φορά την εβδομάδα
  • 6. εξοικειώνονται με τη χρήση των υπολογιστών και εισάγονται στον κόσμο της ρομποτικής
  • 7. παρακολουθούν και εκτελούν απλά πειράματα στα εργαστήρια των Φυσικών Επιστημών
  • 8. παρακολουθούν μαθήματα μουσικής, εικαστικών και συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις, μαθαίνοντας έτσι να χρησιμοποιούν τις τέχνες ως μέσο έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων
  • 9. επιλέγουν πρόσθετες δραστηριότητες, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προαιρετικών προγραμμάτων
  • 10. χαίρονται, τρέχουν, τραγουδούν, μαθαίνουν να αγαπούν τη ζωή!

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δημοτικού συνδέουν τη σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τα βιώματα των παιδιών και μυούν τους μαθητές μας στην ιστορία, τον πολιτισμό, τις επιστήμες. Στόχος μας είναι να εξελιχθούν τα παιδιά μας σε ολοκληρωμένες και δημιουργικές προσωπικότητες.

boom_γείτονας

Αναστάσιος Τσαγκογιάννης, Συντονιστής Τμήματος Φυσικής Αγωγής

To μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, και περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση κινητική αγωγή και κολύμβηση. Η κινητική αγωγή στοχεύει στη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων των παιδιών και στην προαγωγή της μάθησης, της αντίληψης και της εμπειρίας μέσα από την κίνηση. Παράλληλα, μέσα από κινητικές δραστηριότητες, προωθείται η ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Το μάθημα της κολύμβησης έχει ενταχθεί στο βασικό πρόγραμμα από τον Παιδικό Σταθμό έως και την Δ΄ Δημοτικού. Διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα στα κολυμβητήρια του σχολείου μας, όπου έμπειροι καθηγητές Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνουν την εξοικείωση των παιδιών με το νερό και την εκμάθηση των βασικών στιλ κολύμβησης.

boom_γείτονας

Κατερίνα Παππά, Συντονίστρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας

Στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα δεν διδάσκουμε αγγλικά, διδάσκουμε στα αγγλικά. Μέσω του παιχνιδιού και της εξερεύνησης, τα παιδιά μυούνται στην αγγλική γλώσσα, ενώ οι εκπαιδευτικοί ενεργούν ως οδηγοί, διεγείροντας τη φυσική τους περιέργεια. Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας είναι κάτι περισσότερο από μια απλή επιδίωξη: Πρόκειται για μια καθημερινή πρακτική που μετασχηματίζει τον τρόπο που οι μαθητές βλέπουν και σκέφτονται τον κόσμο. Τα παιδιά μας μαθαίνουν τα αγγλικά ως εργαλείο καθημερινής επικοινωνίας, που θα τους είναι χρήσιμο για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Δήμητρα Δάμτσα, Τμήμα Συμβουλευτικής

Η μετάβαση ενός παιδιού από το σπίτι στον Παιδικό Σταθμό είναι για όλους πρωτόγνωρη και ιδιαιτέρως σημαντική. Το Τμήμα Συμβουλευτικής στηρίζει γονείς και μαθητές, δίνει οδηγίες για την προσαρμογή και ωθεί την οικογένεια στην αυτονόμηση. Στο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής, όπως η ενσυναίσθηση, η συνεργασία, η εμπιστοσύνη και η δημιουργικότητα. Η στήριξη των γονέων είναι διαρκής μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων με τους συμβούλους-ψυχολόγους (Κύκλοι Γονέων). Το πέρασμα στην επόμενη βαθμίδα (Δημοτικό) πραγματοποιείται σταδιακά μέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικών και συμβούλων.

 

BOOM plus: Ο Ελευθέριος Γείτονας, δάσκαλος με 55 έτη εκπαιδευτικής παρουσίας, πρωτοπόρος σε δράσεις βιωματικής μάθησης και εμπνευστής καινοτόμων προγραμμάτων, όπως του ολοήμερου σχολείου και του ανοιχτού-δημιουργικού σχολείου, είναι αδιαμφισβήτητα η «ψυχή» του σχολείου. Με συσσωρευμένη εμπειρία χρόνων, χαράσσει την πορεία μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που θέτει στο επίκεντρο το ίδιο το παιδί.

 

Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Website: www.geitonas.edu.gr

Διεύθυνση: Βάρη Αττικής

Τηλέφωνο: 2109656200

Email: mail@geitonas-school.gr

Facebook: Εκπαιδευτήρια Γείτονα

 

Διαβάστε αυτό και πολλά ακόμα άρθρα στο νέο τεύχος του BOOM που μπορείτε να διαβάσετε και online πατώντας επάνω στο εξώφυλλο