παιδιά και συμπεριφορά

Category: παιδιά και συμπεριφορά
αγωγή
Λένε πως τα παιδιά δεν ακολουθούν αυτό που ακούνε αλλά αυτό που βλέπουν. Γι' αυτό και οι γονείς είναι για εκείνα το καλύτερο παράδειγμα.