γονείς πρότυπα συμπεριφοράς

Category: γονείς πρότυπα συμπεριφοράς
αγωγή
Λένε πως τα παιδιά δεν ακολουθούν αυτό που ακούνε αλλά αυτό που βλέπουν. Γι' αυτό και οι γονείς είναι για εκείνα το καλύτερο παράδειγμα.