συγκέντρωση

Category: συγκέντρωση
Baby
Η συγκέντρωση των παιδιών στην τάξη και στη μελέτη στο σπίτι αποτελεί ούτως ή άλλως μια πρόκληση. Ακόμα λοιπόν και τα παιδιά που δεν πάσχουν από Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) δοκιμάζονται αυτή την περίοδο, μαζί με τους γονείς και τους δασκάλους τους.