manual daddy

Category: manual daddy
manual daddy
Έχει περάσει με επιτυχία τις πίστες των terrible twos και terrible threes και διανύει με ενθουσιασμό τη φάση των ακόμα πιο terrible fours. Είναι δεδομένο λοιπόν πως οι συμβουλές του θα φανούν πολύ χρήσιμες στους νέους μπαμπάδες…
manual daddy
Το να μεγαλώνει κανείς παιδιά είναι ένας ατέρμονος δημιουργικός αυτοσχεδιασμός.