Πώς θα γίνει η επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων -Τι προβλέπει η εγκύκλιος

Boom Team
Sun, 31/05/2020 - 15:03
0 Comments

Ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε τόσο μεγάλη προσμονή και ανυπομονησία για την επιστροφή στα σχολεία! Σίγουρα, τα παιδιά θέλουν όσο τίποτα να επιστρέψουν στους φίλους τους και στις δραστηριότητές τους. Πώς θα γίνει όμως η επιστροφή ομαλά και με ασφάλεια; Η Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπέγραψε σήμερα την εγκύκλιο που περιλαμβάνει όλα τα νέα δεδομένα. 

boom-schools-opening

Προσέλευση & αποχώρηση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του εκάστοτε σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των παιδιών. Πιο αναλυτικά, η συγκέντρωση των μαθητών πριν ξεκινήσει επίσημα το πρόγραμμα δεν θα γίνεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου αλλά μέσα στις αίθουσες. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των μαθητών.

Αριθμός μαθητών

Κάθε τμήμα του Νηπιαγωγείου δεν θα πρέπει να αποτελείται από περισσότερους από 15 μαθητές. Αν τα παιδιά είναι περισσότερα, τότε θα χωρίζονται σε δύο υποτμήματα.

Ο νηπιαγωγός

Οι νηπιαγωγοί καλούνται να δείξουν ευελιξία στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και κυρίως ως προς τους χώρους υλοποίησής του, εσωτερικούς και εξωτερικούς, και να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο τα μέσα και τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

 

Μέσα στην αίθουσα

Την ώρα των δραστηριοτήτων και του φαγητού τα παιδιά θα πρέπει να κάθονται ανά δύο, διαγώνια και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους σε κάθε τραπέζι εργασίας. Στους χώρους που τα παιδιά βρίσκονται όλα μαζί, ο/η νηπιαγωγός θα φροντίζει ώστε τα καρεκλάκια ή τα παγκάκια να τοποθετηθούν σε στοίχιση και φυσικά να μην κάθονται περισσότερα από δύο παιδιά ανά παγκάκι.

Τα παιχνίδια

Η ποσότητα των παιχνιδιών και γενικά του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιεί ο παιδαγωγός προτείνεται να μειωθεί στο μισό. Στο τέλος κάθε ημέρας τα παιχνίδια θα αποσύρονται και θα απολυμαίνονται πριν χρησιμοποιηθούν ξανά από τα παιδιά.

boom-schools-opening

Το διάλειμμα

Είναι σημαντικό να περιοριστεί η επαφή ανάμεσα στα παιδιά της ίδιας τάξης και κυρίως από τμήμα σε τμήμα. Γι’ αυτό, τα παιδιά θα πρέπει να χωρίζονται στα διαλείμματα και ίσως το κάθε τμήμα να κάνει διάλειμμα σε διαφορετική ώρα. Πιο αναλυτικά, θα πρέπει:

 • Τα παιδιά να πηγαίνουν στο προαύλιο σταδιακά και με σειρά
 • Να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για το διάλειμμα κάθε τμήματος
 • Οι αίθουσες να αερίζονται σε κάθε διάλειμμα
 • Να απαγορευτούν τα παιχνίδια με μπάλα

Μέτρα προφύλαξης

 • Συχνός φυσικός αερισμός των αιθουσών
 • Αποφυγή χρήσης κλιματιστικού ή ανεμιστήρα
 • Αποφυγή συνωστισμού (παιδιών και νηπιαγωγών)
 • Τήρηση καλής υγιεινής των χεριών
 • Καθαρισμός των χώρων και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νηπιαγωγείου
 • Καθαρισμός και απολύμανση των επιφανειών σε κάθε αίθουσα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ημέρας και οπωσδήποτε αφού φύγουν τα παιδιά.
 • Τα παιδιά με ευθύνη του/της νηπιαγωγού θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της μέρας.
 • Ο/Η νηπιαγωγός εκπαιδεύει τους μαθητές στη χρήση αντισηπτικού διαλύματος κάθε φορά που θα αλλάζουν αντικείμενο ενασχόλησης
 • Όπου αυτό είναι εφικτό, προβλέπεται η χρήση ατομικών μαρκαδόρων, ψαλιδιού, κόλλας, μολυβιού, γόμας κλπ.

boom-schools-opening

Μάσκα

Η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική.

Παράλληλη στήριξη

Ο εκπαιδευτικός ή ο νοσηλευτής που παρέχει παράλληλη στήριξη σε κάποιο από τα παιδιά υποχρεούται να φορά μάσκα.

Θα πάμε εκδρομή;

Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους  δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και τέλος, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.

Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της  απόστασης μεταξύ τους, ακόμα κι αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της συνεδρίασης σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Τα κυλικεία

Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι ώρες

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα